Тенджера права  - 240111
без кант
1,5 литра

Тенджера права - 240108
без кант
3 литра

Тенджера права - 240109
без кант
7 литра

Тенджера права - 240101
без кант
9 литра

Чайник - 2 литра - 240201

 

Тенджера права  - 240113
без кант и декор
9 литра

Казан  - 240311
18 литра

Канче - 400 мл. -240305
Канче - 1 литър -240306

Чайник - 240203
400 мл

Тенджера тумбеста - 240104
с кант
4,5 литра

Тенджера тумбеста - 240142
с кант
2 литра

Тенджера тумбеста - 240144
с кант
7 литра

Тенджера права - 240102
с кант
5,5 литра

Тенджера права - 240103
с кант
5,5 литра

Тенджера тумбеста - 240143
с кант
4 литра

Тенджера права  - 240105
с кант
3 литра

Тенджера тумбеста - 240106
с кант
3 литра

Тенджери Комплект - 240117
Комплект тенджери прави
без кант
- Тенджера 1,5 литра
- Тенджера 3 литра
- Тенджера 4,5 литра
- Чайник 3,5 литра
Тенджери Комплект - 240122
Комплект тенджери тумбести 
с кант
- Тенджера 2 литра
- Тенджера 3 литра
- Тенджера 5,5 литра

Казан-240304
25 литра

Чайник - 3,5 литра 240202